Estany d'ivars

L’estany d’Ivars i Vila-sana és una de les zones humides més importants de Catalunya pel que fa a l’observació de les aus.

Es poden observar més de 210 espècies al llarg de l’any, entre sedentàries, estivals, hivernants o de pas. A més a l’hivern s’hi donen concentracions de centenars d’ànecs, fotges, gavines, fredelugues, etc.

DIRECCIÓ - Mapa

Carrer de la Serreta,  25262 Barbens. 

Pla d'Urgell

CONTACTE

Email: calsinto@gmail.com

Telèfons: 

652.60.49.70 - 655.01.12.49

Registre Turisme Catalunya   

PL-00622